Disclaimer Schuifpoorten.nl

De inhoud van de website van Schuifpoorten.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Schuifpoorten.nl er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Schuifpoorten.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
Schuifpoorten.nl heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Schuifpoorten.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Schuifpoorten.nl plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Schuifpoorten.nl-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Schuifpoorten.nl-website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de Schuifpoorten.nl-website, berusten bij Schuifpoorten.nl, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker van de Schuifpoorten.nl -website zich opgeeft via de Schuifpoorten.nl-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Schuifpoorten.nl te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens). In dit geval geeft een bezoeker Schuifpoorten.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Schuifpoorten.nl. De door de bezoeker aan Schuifpoorten.nl beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden. Op uw verzoek zal Schuifpoorten.nl u;

  • inzage geven in de door Schuifpoorten.nl verwerkte gegevens,
  • uw gegevens aanpassen/actualiseren of
  • uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de Schuifpoorten.nl -website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Schuifpoorten.nl koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Klachten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Heb je toch klachten over hoe wij met uw privacy en de door u verstrekte persoonsgegevens om ga? Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@Schuifpoorten.nl